عدم اتصال موفق به دیتابیس

راهنمایی: برای نصب بسته های آسان نصبی تیک تم دیتابیس بسازید و اطلاعات آن را در فایل
wp-config.php
.جایگزین کنید سپس این صفحه را رفرش کنید.اگر مشکلی نباشد به ادامه نصب میپردازید و ادامه مراحل نصب را انجام می دهید اگر نیاز به کمک داشتید روی دکمه زیر کلیک کنید

تـــیـــک تـــم