مدیر گروه علوم پایه

مهندس شادی موذنی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتر- دانشگاه اصفهان

داخلی:230

                                                                                                    

 

کارشناس گروه علوم پایه


خانم یمینی

داخلی 205

                                                                                                  

گروه علوم پایه ارائه دهنده دروس عمومی و معارف اسلامی کلیه رشته های دایر در موسسه در مقطع کارشناسی می باشد که هم اکنون دارای بیش از 32 عضو هیئت عمی پاره وقت است .