آشنایی با  گروه کامپیوتر و ICT

 گروه کامپیوتر از اولین گروههای تشکیل شده در موسسه می باشد و در طی سالهای گذشته فارغ التحصیلان زیادی داشته است: در حال حاضر 3 رشته در این گروه وجود دارد:

    - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار

    - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-سخت افزار

    - مهندسی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات  ( گرایش کاربردها)

    - مهندسی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات  ( گرایش مدیریت)

    - کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

    - کاردانی علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر

 

   مدیر گروه کامپیوتر و ICT
moazeni

 مهندس شادی موذنی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه اصفهان

داخلی:230

 

کارشناس گروه کامپیوتر و ICT

خانم فروغ یمینی

داخلی 205

                                                                 

 

 

 فارغ التحصیلان  به تفکیک سال فارغ التحصیلی

سال تعداد جنسیت مقطع رشته
1390 41 زن کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1390 38 مرد کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1391 13 زن کاردانی پیوسته نرم افزار
1391 13 مرد کاردانی پیوسته نرم افزار
1391 37 زن کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1391 47 مرد کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1391 9 زن کارشناسی ناپیوسته کاربرد ها ICT
1391 31 مرد کارشناسی ناپیوسته کاربرد ها ICT
1392 20 زن کاردانی پیوسته نرم افزار
1392 21 مرد کاردانی پیوسته نرم افزار
1392 30 زن کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1392 22 مرد کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1392 2 زن کارشناسی ناپیوسته کاربرد ها ICT
1392 22 مرد کارشناسی ناپیوسته کاربرد ها ICT
1392 2 زن کارشناسی ناپیوسته مدیریت ICT
1392 5 مرد کارشناسی ناپیوسته مدیریت ICT
1393 7 زن کاردانی پیوسته نرم افزار
1393 8 مرد کاردانی پیوسته نرم افزار
1393 18 زن کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1393 17 مرد کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
1393 1 مرد کارشناسی ناپیوسته کاربرد ها ICT
1393 2 مرد کارشناسی ناپیوسته مدیریت ICT
جمع کل  زن 205 __مرد 179

 

در این موسسه 4 سایت کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان و برگزاری کلاس های عملی در نظر گرفته شده است که 2 تای از این سایت ها به عنوان سایت اینترنت در اختیار دانشجویان جهت استفاده می باشد.