معاونت آموزشی

داخلی 228

  خانم نفیسه کیانی

 سمت :مسئول  آموزش 

  داخلی 201

  خانم سمیه سادات جعفر پور

  سمت :كارشناس تحصيلات تكميلي، نظارت و ارزيابي و دايره امتحانات

   داخلی 202

خانم  پریسا قنبری

  سمت :کارشناس دبیرخانه و بایگانی

   داخلی 211

 خانم سمیه میرزایی

 سمت : کارشناس امور نظام وظیفه،  فارغ التحصیلان و پشتیبان سامانه آموزشی

  داخلی 210

خانم فروغ یمینی

سمت : کارشناس گروه های صنایع، کامپیوتر،مواد،شیمی،زیست و حسابداری

داخلی 205                                                                                                  

 خانم شیوا موذنی

 سمت :کارشناس گروه های برق،مکانیک،صنایع و عمران

 داخلی 212