پرینت

تاریخچه موسسه

موسسه آموزش عالی نقش جهان در سال 1383 با هدف برگزاری دوره های آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف کشور و با همت جمعی از استادان نمونه و برجسته دانشگاهها شروع به فعالیت نمود و در سال 1386 با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به پذیرش دانشجو نمود. این موسسه در حال حاضر در چندین رشته فنی مهندسی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری دانشگاهها دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سالهای آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. موسسه آموزش عالی نقش جهان یک موسسه غیردولتی- غیرانتفاعی است که کلیه قوانین و مقررات آن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مدارک تحصیلی دانش آموختگان موسسه آموزش عالی نقش جهان مورد تایید رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و امکان استخدام و ادامه تحصیل دانش آموختگان در داخل و خارج از کشور را فراهم می سازد.

 محل موسسه در مرکز شهر بهارستان قرار دارد که دسترسی به آن با وسایل حمل و نقل عمومی بسیار راحت است. بعلاوه تمامی امکانات شهری و رفاهی مورد نیاز دانشجویان نظیر بانک، پست، مراکز فروش کتاب، رستوران، مراکز بهداشت و درمان، مراکز فرهنگی و ورزشی در نزدیکی محل موسسه وجود دارد و از این رو موقعیتی بی نظیر برای آسودگی و رفاه دانشجویان فراهم گردیده است.هم چنین امکانات خوابگاهی نیز برای دانشجویان دختر و پسر به طور جداگانه با شرایط  عالی .فراهم می باشد

 موسسه آموزش عالی نقش جهان تا کنون با فراهم کردن امکانات آموزشی و رفاهی مناسب از قبیل کتابخانه، تجهیزات پیشرفته سمعی و بصری ، سایت کامپیوترراه اندازی آزمایشگاهها  و کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی متعدد، سلف سرویس و خوابگاهها و ... گامهای موثری در جهت ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی و رفاهی دانشجویان تا سطح مطلوب برداشته است.