نام طرح :

       امکان سنجی تهیه کک سوزنی برای ساخت الکترودهای گرافیتی

کارفرما :

       کارخانه فولاد مبارکه

مجری :

       موسسه آموزش عالی نقش جهان

مدیر پروژه :

       آقای دکتر مرتضی مظفری

وضعیت پروژه :

      در حال اجرا