گروه رباتیک موسسه آموزش عالی نقش جهان با حضور تعدادی از دانشجویان کامپیوتر، برق و مکانیک تشکیل گردید و در مسابقات مختلفی شرکت نموده است.

 -شرکت در اولین دوره مسابقات کشوری رباتیک هوش برتر دانشگاه طبرستان

 -کسب مقام دوم در رشته مسیریاب ساده در اولین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.