مهندسی شیمی شاخه­ای از مهندسی است که عملیات مربوط به تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد را طراحی و نظارت می­کند. طبق تعریف رسمی انجمن مهندسی شیمی آمریکا  (AIChE)  مهندسی شیمی عبارت است از کاربرد اصول علوم فیزیکی همراه با مبانی اقتصادی و روابط انسانی در زمینه­هایی که مستقیما به فرایندها و دستگاه­هایی که در آنها ماده به منظور تغییری در حالت یا مقدار انرژی و یا ترکیبش تحت عمل قرار گرفته باشد.

با توجه به زیر ساخت­های محکم مهندسی شیمی امکان نقش­پذیری بیشتر مهندسی شیمی در رشد و توسعه و اداره فناوری­های مورد نیاز وجود دارد به همین دلیل دایره­ی کارایی موفقیت­آمیز مهندسین شیمی بسیار گسترده ومتنوع می­باشد. حضور فعال و کارامد مهندس شیمی در پژوهش و تحقیق پیرامون فرایندهای نوین تولید و طراحی دستگاه­ها و طراحی فرایند تولید و... حاکی از گستردگی و توانمندی رشته مهندسی شیمی از آغاز تا پایان یک فرایند تولید می­باشد.

هرچند که از بسترسازی اطلاعات پایه به کمک علم شیمی نباید غافل شد ولی باید متذکر شد که علم شیمی با مهندسی شیمی کاملا متفاوت است؛ علم شیمی بیشتر محصول تلاش­های ­آزمایشی بوده و هست ولی مهندسی شیمی شامل حوزه گسترده­ای از اطلاعات شامل پدیده­های انتقال سه گانه (انتقال جرم، حرارت و مومنتم)، طراحی راکتورهای شیمیایی، مدلسازی فرایندهای شیمیایی و غیره می­باشد و از این رو باید رشته شیمی و رشته مهندسی شیمی را دو زمینه کاملا متمایز و مستقل از یکدیگر دانست.

 

مدیر گروه مهندسی شیمی
 kavoshi

دکتر لیلا کاوشی

داخلی 252

                                                                                                

 

کارشناس گروه مهندسی شیمی

سرکار خانم  یمینی 

داخلی 205