علم و مهندسی مواد شاخه ای از علوم است که بطور گسترده در زمينه مواد مختلف مهندسی مانند فلزات، سراميک ها، مواد الکترونيکی و بايومتريال ها فعاليت ميکند. در اين رشته ارتباط بين ساختار مواد، روش ساخت آنها، خواص آنها و عملکرد مواد مورد بررسی قرار می‌گيرد. مهندسی مواد و متالورژی در گذشته در دو زمينه مجزای سراميک و متالورژی تقسيم‌بندی مي­شده است ولی اکنون شامل طيف وسيعی از مواد از قبيل فلزات، سراميک‌ها، پليمرها، نيمه هادی‌ها، مواد مغناطيسی، مواد فوتونيک و مواد بايولوژيکی مي­شود. يک متالورژيست رفتاری که مواد در شرايط مختلف (فشار و دما)از خود نشان مي­دهد را بررسی مي­کند، به همين جهت در علم مواد از زمينه علوم پايه استفاده وسيعی صورت می‌پذيرد. بيشتر زمينه‌ها در علوم و مهندسی تا حدودی با مواد سروکار دارند ولی اين فقط رشته مهندسی مواد و متالورژی است که در زمينه تمامی مواد بطور کامل احاطه دارد و بر روی مواد متمرکز می‌شود، به عبارتی مهندسی و علم مواد پل ارتباطی بين علوم پايه و مهندسی ساخت می‌باشد. به همين جهت اکثر رشته‌های مهندسی ساخت (برق، مکانيک، عمران، خودرو و کامپيوتر)، مصرف کننده نتايج فعاليت‌های تحقيقاتی رشته مواد می‌باشند.

گروه مهندسی مواد دانشگاه نقش جهان،  برای اولين بار در سال 1388 در گرايش مهندسی سراميک شروع به پذيرش دانشجو نمود.

و هم اکنون دارای گرایشهای زیر می باشد:

-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE

-کارشناسی ارشد شیمی- دارویی

-کارشناسي ارشد مهندسي مواد-انتخاب و شناسايي

-کارشناسي ارشد مهندسي مواد-سراميک

-کارشناسي ارشد مهندسي مواد-خوردگی و حفاظت از مواد

-کارشناسي ارشد مهندسي مواد-نانو مواد

- کارشناسي پيوسته مهندسي مواد-سراميک

- کارشناسي پيوسته مهندسي مواد-متالورژي صنعتي

-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي متالورژي-ذوب فلزات

-کارداني پيوسته متالورژي-ريخته گري

 اين گروه در حال حاضر دارای 191 دانشجو می باشد.

مدیر گروه مهندسی مواد

خانم دکتر فریده طباطبایی

داخلی 253

                                                                                

 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد
 surani

خانم مهندس فرشته سورانی

داخلی 247

   alirezaei      

آقای دکتر شهرام علیرضایی

داخلی 246

 

کارشناس گروه مهندسی مواد

سرکار خانم یمینی

داخلی 205

                                                               

آزمایشگاه ها وکارگاه های موجود:

 آزمایشگاه فیزیک1

 آزمایشگاه فیزیک2

 آزمایشگاه شیمی عمومی

 آزمایشگاه متالوگرافی

 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

 کارگاه عمومی (شامل تراشکاری ،جوشکاری ،فرزکاری و اتومکانیک )

 آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیکها 1

 آزمایشگاه خواص مکانیکی