«نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه»

شماره  حساب برای پرداخت الکترونیکی :

بانک ملت –جام 20/14420075کد شعبه 3/9216شعبه چهارباغ اصفهان به نام موسسه آموزش عالی نقش جهان

 نحوه پرداخت الکترونیکی:

لازم است دانشجويان در صورت داشتن كارت عابر بانك نسبت به دريافت رمز اينترنتي(PIN2) كارت خود از طريق شعب يا عابر بانكهاي، بانك مربوطه اقدام نمايند و در صورت نداشتن حساب بانكي و كارت عابر بانك نسبت به افتتاح حساب پس انداز يا جاري در يكي از شعب بانك هاي عضو شبكه شتاب (ترجیأ حساب سامان و حساب جام بانك ملت برای تسریع درپرداخت ) اقدام نموده و كارت و رمز اينترنتي (PIN2) را دريافت نمايند.

دانشجويان با در اختيار داشتن شماره كارت عابر بانك، رمز اينترنتي و رمز CVV2 (كه بر روي كارت درج شده) مي توانند از طريق منوي پرداخت الكترونيك در سامانه دانشجويي نسبت به پرداخت هزينه ها و شهريه خود اقدام نمايند.

مراحل پرداخت الکترونیکی :

کل زمان برای انجام پرداخت الکترونیکی 10دقیقه می باشد ودر صورت تکمیل نکردن پرداخت در این مدت باید همه مراحل ازاول تکرار شود.

چهارنوع عدد باید درصفحه پرداخت واردگردد:

الف- شماره کارت(که بر روی کارت بانکی شما درج شده وعددی 16رقمی می باشد)

ب-رمز دوم کارت

ج-رمز (cvv2):عددی سه یا چهار رقمی است که معمولا بر وی کارت درج گردیده و آنرا نیز می توانید از طریق عابر بانک دریافت نمایید . برای دریافت راهنما بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

د- تاریخ انقضاء:بروی برخی از کارتها تاریخی به عنوان تاریخ انقضادرج گردیده به طور مثال 09/91که این عدد را باید به طور پیوسته در کادر مربوطه وارد کنید به طور مثال 9109. کسانی که بر روی کارت آنان تاریخ انقضاء درج نگردید، می توانند یا با مراجعه به بانک مورد نظر از آن مطلع شوند ویا اینکه عدد مربوطه را وارد نمایند . آن دسته از دانشجویانی که دارای کارت ملت می باشند احتیاجی به وارد کردن تاریخ نمی باشد .