سوالات رايج از نظام وظيفه

آیا مشمولان غایب مجاز به تحصیل میباشند؟

خیر -هیچ مشمول غایبی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد.

مدت زمان معرفی فارغ التحصیلان حضور در دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت دوره کاردانی و بالاتر چند ماه می باشد؟

فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی حداکثر ظرف ۶ ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام نمایند.

دانشجویان انصرافی و اخراجی چند ماه بعد از انصراف يا اخراج به نظام وظيفه معرفي می گردد؟

دانشجویان اخراجی ، انصرافی و ترک تحصیل کرده حداکثر ظرف ۴ ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام نمایند.

 بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی چگونه می باشد؟

- دانشگاه با بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی موافقت نمايد.
- بازگشت به تحصیل مشروط به شرکت مجدد در آزمون ورودی نباشد.
- از تاریخ انصراف یا اخراج بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.

تحصیل طلاب با داشتن معافیت تحصیلی حوزوی در دانشگاهها چگونه می باشد؟

با موافقت حوزه ، طلاب مجاز به شرکت در آزمون و تحصیل در دانشگاه ها میباشند و تا زمانیکه معافیت تحصیلی حوزوی اعتبار دارد طلاب می توانند همزمان در دانشگاه هم تحصیل نمایند.

آیا دانشجو در حین تحصیل مجاز به درخواست معافیت پزشکی می باشند؟

 مجاز نیستند.

آیا دانشجو در حین تحصیل مجاز به درخواست معافیت کفالت میباشد؟

بلی، امکان در خواست هر نوع معافیت به جز معافیت پزشکی برای دانشجو ی مشمول امکان پذیر می باشد.

آیا دانشجویان اخراجی مجاز به شرکت مجدد در آزمون می باشند؟

خیر ،دانشجویان اخراجی و انصرافی صرفاً پس از اتمام خدمت می توانند مجدداً در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت و ادامه تحصیل دهند.

آیا دانشجویان انصرافی اگر بدون غیبت به خدمت اعزام شوند مجاز به ادامه تحصیل میباشند؟

 خیر ، تا پایان خدمت مجاز به شرکت مجدد در آزمون و ادامه تحصیل نمی باشند.

آیا دانشجویان انصرافی اگر بدون غیبت به خدمت اعزام شوند مجاز به ادامه تحصیل میباشند؟

 خیر ، تا پایان خدمت مجاز به شرکت مجدد در آزمون و ادامه تحصیل نمی باشند.

آیا دانشجویان اخراجی پس از گذشت ۶ ماه مجاز به اعاده تحصیل میباشند؟

خیر، حداکثر فرصت برای اعاده به تحصیل آن هم در صورت واجد شرایط بودن شش ماه است.

تمدید مشمولان دیپلم فنی حرفه ای ، کارو دانش و پیش دانشگاهی متولدین نیمه دوم هر سال چگونه می باشد؟

در صورتیکه تحصیل این دسته از مشمولان پیوسته و حضوری باشد تا مهر ماه سال بعد می توانند اعزام خود را تمدید نمایند.

مشمولان تا چه سنی مجاز به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می باشند؟

این دسته ازمشمولان چنانچه حضوری در حال تحصیل باشند تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل می باشند.

آیا مشولان می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاهها ادامه تحصیل دهند؟

برابر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ، در حال حاضر مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شرکت در آزمون ورودی یکی از داتنشگاهها یا موسسات آموزشی داخل کشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه می باشد.

مشمولان فا رغ التحصیل مقطع کاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر میباشند؟

خیر این دسته از افراد قبل از تعیین تکلیف قطعی مشمولیت خود مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نمی باشند.

آیابه متعهدین خدمت (شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

به متعهدین خدمت در سازمان ها بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

آِیامشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار میشوند؟

خیر این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در خارج از کشور چیست؟

اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از کشور . تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و درخواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا. نداشتن غیبت مشمول. واگذاری ودیعه. دانشجوی انصرافی نبودن. اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی.

میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند چگونه میباشد؟

مبلغ ودیعه 150000000 ریال است که به صورت نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شود.

آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است؟

خیر ،منع قانونی دارد.

آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

خیر، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.

معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق میگیرد؟

معافیت تحصیلی به مشمول در هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد.

به مشمولانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی که به طریق قانونی از کشور خارج می شوند تعلق می گیرد.

مشمولانی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترک تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

این افراد حداکثر تا یک سال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟

چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.

مشمولان حوزه علمیه حداکثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟

حداکثر تا۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات می باشند.

وب سايت نظام وظيفه