فلوچارت دروس رشته های موسسه: 

کارشناسی ارشد

مهندسی مواد- انتخاب و شناسایی مواد
مهندسی مواد - سرامیک
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
مهندسی مواد - خوردگی و محافظت ازمواد
مهندسی مواد- نانو مواد
مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی
مهندسی مواد- جوشکاری
مهندسی صنایع-بهینه سازی

 

کارشناسی پیوسته

مهندسی مواد - متالوژی صنعتی

مهندسی مواد - سرامیک

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

 

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی ict-گرایش کاربردها

مهندسی تکنولوژی ict-گرایش مدیریت

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

مهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک

ایمنی صنعتی و محیط  کار

مهندسی تکنولوژی متالورژي-ذوب فلزات

مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقيق

مهندسی تکنولوژی مکانيک خودرو

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-سخت افزار

 

کاردانی ناپیوسته

کاردانی فنی برق-قدرت

کاردانی فنی برق-الکترونیک

کاردانی فنی صنایع-ایمنی صنعتی
کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر

 

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک-برق صنعتی
الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی
الکترونیک-الکترونیک عمومی
متالورژی-ریخته گری
مکانیک خودرو
صنایع شیمیایی
نرم افزار
ساخت و تولید-ماشین افزار
ساخت و تولید-قالبسازي
تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
نقشه کشي عمومي – طراحي صنعتي